022 - Sepercik cahaya keindahan Islam -siri 1-

Sepercik cahaya keindahan Islam -siri 1-

Kesempurnaan Islam

Firman Allah Ta’ala:
Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. al-Maidah 5:3)

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Tidak tinggal sesuatupun yang mendekatkan (kamu) ke syurga dan menjauhkan (kamu) dari neraka melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu.” (Sahih : riwayat Imam at-Thabrani di Mu’jam Kabir 2/166 no. 1647, Silsilah Ahadits Sahihah no. 1803)

Indahnya islam! Agama yang mengajarkan kebaikan, rahmat, kesejahteraan untuk dunia dan akhirat bagi orang yang menerimanya. Dan segala-galanya telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkaitan dengan masalah ini. Tidak ada yang suatupun hal yang ditinggalkan di dalam islam, ajaran yang terkandung rahmat dan keadilan, membuatkan penganutnya merasa tenang hatinya, lapang dadannya tidak gundah dan gelisah. Baik dari sisi aqidah, akhlak, muamalat sesama makhluk, politik dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah di dalam surah al-Maaidah ayat 3.

Tidak ada perkara yang diabaikan di dalam al-Quran

Dan sejauh mana Islam tidak mengabaikan segala sesuatu? Perhatikanlah firman Allah ini :
“Tiadalah Kami lupakan sesuatupun dalam al-Kitab” (QS. al-An’am 6:38)

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS. an-Nahl 16:64)

Bahkan kebaikan dan rahmat yang sempurna yang terkandung di dalam islam, diperakui oleh umat islam terdahulu dan juga kaum musyrikin. Pengakuan mereka (kaum musyrikin) bukanlah hanya kerana kesempurnaan islam, akan tetapi juga kerana rahmat yang terkandung dalam ajaran Islam sehinggakan mereka dengki terhadap orang Islam.

Dari Salman al-Farisiy radiyallahu ‘anhu, dia berkata : kaum musyrikin berkata kepada kami, “Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai (masalah) tata cara buang air? ” Maka Salman menjawap, “Benar, sungguh beliau telah melarang kami mengadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil, (melarang) kami beristinja’ dengan tangan kanan, (melarang) kami beristinja’ dari kurang tiga batu atau kami beristinja’ dengan kotoran atau tulang.” (HR Muslim no. 262, Abu Daud no. 7)

Perintah untuk menganut Islam secara keseluruhan dan ancaman kepada yang berpaling

Dan kerana rahmat dan kesejahteraan yang terdapat dalam Islam, maka Allah memerintahkan agar umat Islam menerima Islam keseluruhannya. Dengan demikian barulah mereka akan mendapat rahmat tersebut.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan,” (QS. al-Baqarah 2:208)

Dan akibat kepada mereka yang berpaling dari ajaran yang Allah turunkan, maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat di dunia apalagi di akhirat kelak.

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan
yang sempit,”(QS. Thaha 20:124)

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. ali-Imran 3:85)

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.” (QS. ali-Imran 3:83)

Maka apakah mereka mencari agama/ajaran selain dari islam yang dapat memberikan kepada mereka rahmat dan keselamatan di dunia dan akhirat? Pasti mereka tidak akan menjumpainya.

Rasulullah sebagai pembawa risalah

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan ajaran islam kepada seluruh umat manusia, baik hal itu bekaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Ta’ala atau hubungan antara manusia dengan manusia.

Juga sesuatu hal yang dapat membawa kepada syurga atau segala sesuatu hal yang dapat mendekatkan ke neraka. Jika dalam hal tata cara membuang air sahaja telah nabi ajarkan caranya, apakah dalam hal yang lain Nabi tidak ajarkan? Apakah nabi tidak mengajarkan aqidah yang shahih atau mualamat yang benar atau politik islam yang sepatutnya, sehinggakan perlu ditokok tambah dan dicari metod baru untuk mendakwahakn Islam? Hanya orang yang bingung sahaja yang mengakui hal ini.

Para Sahabat Nabi adalah orang yang paling rapat dengan beliau. Merekalah orang yang paling tahu tentang keadaan diri beliau. Mereka adalah orang yang paling taat dan kukuh imannya. Iman yang terbina dari tarbiyah beliau. Sebahagian dari mereka berkata :
Dari Abu Dzar, dia berkata : “Sesungguhnya Rasulullah telah pergi meninggalkan kami (wafat), dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan di sisi kami ada ilmunya.” (Atsar ini sahih : riwayat Imam Ahmad 5/153 dan 5/162)

Abu Darda’ berkata : “Sesungguhnya Rasulullah telah pergi meninggalkan kami (wafat). Dan tidak seekor pun burung yang terbang di langit dengan kedua sayapnya melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami.” (Dikeluarkan oleh Imam Thabrani dan dijelaskan oleh Imam al-Haitsami di Majmu’ Zawaaid 8/264)

Lihatlah perkataan orang-orang ini, orang yang paling tinggi nilai ketaatan dan paling banyak mengamalkan syariat Islam dan hukum Allah. Apa-apa yag diajarkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berada di dalam kepala mereka (hafal). Merekalah orang yang paling tahu apakah yang dapat membawa kepada syurga dan apa yang dapat membawa ke neraka. Persaksian mereka bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan segala hal adalah pembuktian terhadap firman Allah di atas [surah al-Maaidah 5:3].

Rasulullah telah meninggalkan kita di atas ajaran yang terang lagi jelas

Bahkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah meninggalkan para sahabat dan umat sesudah mereka dengan ajaran yang terang lagi jelas, yang malamnya bagaikan siang harinya. Tidaklah orang yang menyimpang dalam hal ini melainkan orang yang akan binasa. Padahal segala halal dan haram, hal yang membawa kepada syurga dan neraka telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian di atas agama (manhaj/ajaran) yang sangat jelas, malamnya bagaikan siang harinya. Tidaklah orang yang menyimpang darinya setelahku kecuali orang yang binasa.” (Riwayat Imam Ahmad 4/126, Ibnu Majah no.43)

Bukankah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan bahawa petunjuknya itu sebaik-baik petunjuk? Sabda Nabi : “Dan Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad.” (HR Imam an-Nasaie dan Imam Ahmad 3/319 –lafaz ini lafaz Imam Ahmad-)

Dan orang yang mendengar dan menyahut petunjuk/seruan/nasihat beliau adalah para sahabatnya, yang jelas memiliki iman yang kukuh, aqidah yang shahih. Mereka merupakan orang yang mulia dan tinggi nilai ketaqwaan dan juga keimanan.

Lalu bagaimana keadaan orang yang mengambil petunjuk selain dari petunjuk nabi, apakah mereka berani menjamin bahawa keadaan mereka akan lebih baik dari sahabat atau menjadi seburuk-buruk makhluk diantara semua umat manusia sebagaimana hadis di atas?

Jalan menggapai rahmat di dalam ajaran Islam adalah dengan menuntut ilmu syar’ie

Wahai saudaraku, tidak ada jalan lain untuk kita mengenal islam dan merasai nikmatnya ajaran islam juga menjadi orang yang shalih dan bertaqwa melainkan dengan jalan menuntut ilmu. Kerana, sangat mustahil bagi seseorang untuk mengenal syariat islam/hukum Allah dan petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari selain jalan tersebut. Kalaupun ada, maka merekalah orang yang akan binasa.

Sedangkan petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah dengan cara menuntut ilmu dan itu adalah perintah beliau kepada umat manusia untuk mempelajari ilmu ad-dien (ilmu agama), maka dengan ilmu itu baru terlaksana sunnah/syariat dan hukum Allah.

Sabda beliau : “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.” (Sahih : riwayat Ibnu Majah no. 224, Shahiih al-Jaami’ush Shaghiir no. 3913) dan juga sabdanya : “Barangsiapa yang Allah berkehendak padanya kebaikan, nescaya diberikan kepadanya kefahaman dalam agama.” (Muttafaq ‘Alaihi, no. 8 al-Fath)
Sabda Nabi ”Sesungguhnya ilmu itu didapati dengan cara belajar.”(HR Khatib di dalam Tarikhnya, Ibn ’Asakir dan Thabrani. As-Shahihah no. 342)

Dari Hudzaifah, dia berkata : “Rasulullah pernah berdiri dihadapan kami (berkhutbah), tidak beliau meninggalkan sedikitpun juga ditempatnya itu, yang akan terjadi sampai hari kiamat melainkan beliau menceritakan kepada kami. Akan hafal orang yang hafal dan akan lupa orang yang lupa..” (Sahih : riwayat Muslim 8/172).

Dari Abu Zaid (amr bin Akhthab), “Rasulullah solat subuh (mengimami) kami, kemudian (selesai solat) beliau naik mimbar, lalu berkhutbah kepada kami sehingga datang waktu solat zuhur. Kemudian beliau turun lalu solat (mengimami kami), kemudian beliau naik mimbar (lagi) lalu berkhutbah kepada kami sampai datang waktu asar. Kemudian beliau turun lalu solat (mengimami kami), kemudian beliau naik mimbar (lagi) lalu berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari. Beliau mengkhabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan orang yang paling tahu diantara kami ialah orang yang paling hafal di antara kami.” (Hadits sahih riwayat Muslim 8/173)

Lihatlah bagaimana tekunnya para sahabat mendengarkan khutbah/kuliyah/tazkirah dari Nabi. Maka layaklah mereka mengenal semua sunnah/ajaran/petunjuk beliau. Dan dari situ mereka mengenal mana yang dapat membawa ke syurga, dan yang sebaliknya. Begitulah sepatutnya kita sebagai seorang muslim.

Mudah-mudahan Allah memperkenan memberikan kepada kita taufiq dan hidayah agar dapat menerapkan syariat Islam/hukum Allah dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Allahu A'lam

Disediakan oleh :
Abu Hurairah al-Atsary

Maraji'
1) Al-Masaail jil 1, Ust Abd Hakim Amir Abdat
2) Meraih Kemuliaan Dengan Jihad...Bukan Kenistaan,Ust DzulQarnain Muhammaad Sanusi
3) Silsilah Ahadits Sahihah, Syaikh Albani (Maktabah Syamila)

Comments :

0 comments to “022 - Sepercik cahaya keindahan Islam -siri 1-”