018 - Projek Melahirkan Generasi Al-Quran Seperti Nabi Dan Para Sahabat. -Siri 3-

Akibat dari melalaikan al-Quran.

Ia adalah merupakan kebalikan (lawan) kepada kepentingan memahami dan mentadabburi al-Quran. Jika dengan memahami al-Quran dapat menjadi peringatan, rahmat, petunjuk, berkah, maka dengan melalaikan al-Quran dapat menghilangkan segala kelebihan yang didapati tatkala memahami al-Quran.

Dengan al-Quran seseorang mengenal tauhid, maka melalaikan al-Quran akan mengakibatkan mereka terjerumus kepada kesyirikan lantas kerana kebodohan mereka tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma’ wa sifat.

Dengan al-Quran dapat menaikkan dan mengembangkan iman, maka melalaikan al-Quran menjadikan iman rendah dan mengecut. Apa yang ditakuti ialah kekerasan dan dikunci mati hati kita kerana melalaikan al-Quran.

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?”(QS. Muhammad 47:24)

“Sesungguhnya ayat-ayatKu (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang, dengan menyombongkan diri terhadap Al Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?” (QS. al-Mu’minun 23:66-68)

Nabi shallallhu ‘alahi wa sallam bersabda:
Jagalah al-Quran ini, kerana sesungguhnya ia lebih mudah lepas dari seekor unta dalam ikatannya. (Shahih : Riwayat Bukhari di dalam Shahih nya no. 4645)

Para mufassirin menafsirkan firman Allah di dalam surah Muhammad pada ayat 24, sebahagian mereka berkata :

"Hati tidak dapat memahaminya."

Berkata Shab dari negeri Yaman : “akan tetapi pada hati mereka ada kunci, sehinggalah Allah azza wa jalla membuka dan melepaskan kunci tersebut pada hati mereka.” (Tafsir at-Thabari 22/180, Ibnu Jarir at-Thabari)

Awal permulaan perbuatan mereka melalaikan al-Quran adalah dengan meninggalkan melazimi membaca al-Quran. Kemudian kemalasan anggota badan mereka untuk memahami dan menuntut ilmu al-Quran (ilmu tauhid, fiqh dll). Dan akhirnya mereka tidak dapat memahami al-Quran, walaupun dibaca kepada mereka berkali-kali.

Kemudian timbul sikap menentang terhadap al-Quran dan tidak ada usaha untuk kembali memahami serta tadabbur. Kerana Allah telah mengunci mati hati mereka, mereka selamanya dalam keadaan begitu (tidak memahami al-Quran dan lalai), sehinggalah Allah mengeluarkan mereka dari keadaan itu dan membuka hati mereka untuk Islam. Itulah natijah yang didapati pada orang yang berpaling dari al-Quran. Sedangkan al-Quran wahyu, di dalamnya terkandung terkandung ilmu tentang Allah, agama ini, hari kebangkitan dan segala hal yang besar yang tidak dapat dibicarakan oleh aqal manusia sesuka hati.

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalamDia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. al-‘Alaq 96:1-5)

Kerana itu seorang muslim perlu memerhatikan keadaan dirinya supaya tidak terjerumus di dalam kelalaian. Ia merupakan satu bentuk tipu daya syaitan supaya seorang muslim itu leka dan terjerumus dalam talbisnya (perangkap) yang sentiasa dinanti oleh mereka, bila agaknya seorang muslim dapat tertipu olehnya. Akibat buruk daripada sikap lalai telah pun kami bahaskan sebelum ini.


Comments :

0 comments to “018 - Projek Melahirkan Generasi Al-Quran Seperti Nabi Dan Para Sahabat. -Siri 3-”