013 - Projek Melahirkan Generasi Al-Quran Seperti Nabi Dan Para Sahabat. -Siri 1-

Pengenalan Kepada al-Quran

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :"Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (Hadits Riwayat Bukhari dalam shahihnya)

Seorang muslim panduan mereka adalah al-Quran. Sangat aneh jika ada muslim yang tidak mengenal al-Quran, andai kata mereka tidak kenal. Kami di sini ingin memperkenalkan. Andai kata ada yang bertanya, bagaimana kaum muslimin terdahulu Berjaya dengan al-Quran. Di sini kami menguraikan sebab-sebab nya InsyaAllah bi Iznillah. Andai ada yang ingin menjadi seperti generasi al-Quran, di sini kami susun cara dan gayanya.

Ini bukanlah satu projek yang memerlukan berjuta Ringgit untuk dilaksanakan. Bukan pula beribu dan beratus ringgit. Hanya perlu meluangkan beberapa minit untuk memerhatikan risalah yang kecil ini yang disusun bagi menerangkan dan membantu kefahaman kita bersama, tentang pentingnya kita memerhatikan al-Quran agar kita menjadi mulia di sisi Pencipta kita. Agar kita tahu apa yang diperintahkan kepada kita selaku hamba.

Hal itu tidak lain kita akan kita ketahuinya dengan cara kita memerhati dan mentadabburi al-Quran. Ana mulakan dari pengenalan al-Quran supaya kita lebih mengerti dengan detail tentang Kitab ini.

Apa itu al-Quran?
Berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi ketika membahas mengenai al-Quran di dalam Kitab Lum'atul I'tiqad :
"Al-Quran adalah kalamullah (perkataan Allah). Al-Quran merupakan kitab Allah yang jelas, memiliki ikatan yang kuat dengan-Nya, ia adalah (penunjuk) jalan-Nya yang lurus.

Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam, yang dibawa oleh Jibril yang terpercaya dan disampaikan kepada sang pemimpin rasul (Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam).

Al-Quran diturunkan dengan bahasa arab yang jelas, ia bukan makhluk (ciptaan Allah), dari Allah-lah ia datang. Dan kepada-Nyalah ia kembali.

Al-Quran berisi surat-surat yang jelas, ayat-ayat yag terang, begitu pula huruf-huruf dan kalimat-kalimatnya. Barangsiapa yang membacanya, ia akan dapat menguraikan kalimat-kalimatnya, dan akan diberi sepuluh pahala di setiap hurufnya. Di dalam al-Quran terdapat bagian awal dan akhir, serta mengandung bagian dan unsur.

Al-Quran dibaca oleh banyak lisan, di hafal di dalam dada-dada. Didengar oleh banyak telinga dan tertulis di lembaran-lembaran. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang samar, terdapat nasikh (ayat-ayat yang menghapus hukum) dan mansukh(ayat-ayat yang dihapus hukumnya), terdapat ayat-ayat yang khusus dan umum hukumnya, juga terdapat perintah dan larangan.

“Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”.(QS. Fushshilat 41:41)

“Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." (QS. Al-Isra’ 17:88)"[1]

Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan berkata :
"Sesungguhnya nikmat terbesar, yang mana nikmat ini Allah memuliakan umat manusia ialah dengan diutusnya Muhammad dan diturunkan al-Quranul Karim kepada beliau dan menunjukkan umat manusia, membuka mata mereka dan mengingatkan kepada segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka baik di dunia dan akhirat."[2]

Al-Quran merupakan nikmat terbesar yang dimiliki oleh umat manusia. Masakan tidak? Dengan al-Quran mereka mengenal tuhan mereka. Mereka tidak perlu mengambil kayu, batu dan selainnya sebagai sembahan. Dengan al-Quran, mereka mengetahui bahawa Allah-lah pencipta dan ilah (yang berhak disembah) untuk mereka. Andai kata tidak diturunkan al-Quran, ataupun mereka tidak mengetahui nikmat ini, pastinya mereka akan merana di akhirat kelak. Hidup mereka dalam kesengsaraan.

Kerana mereka telah mensyirikkan Allah dan mereka akan menerima balasan akibat perbuatan mereka.

Dari mana ia datang?
Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin ketika mensyarah Kitab Lum’atul I’tiqad, berkaitan dengan hal ini beliau menyertakan ayat Quran

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam” (QS. al-Furqan 25:1)

Maka apabila kita telah mengetahui bahawa al-Quran dari Allah, Tuhan yang tidak Ilah selain-Nya. Tidak ada yang dapat menandingi-Nya, dan tidak ada yang dapat menyamai-Nya, hati kita pasti bergetar kerana kita merasa kekerdilan diri kita di hadapan Pencipta kita, Pengatur hidup kita, Dzat yang mematikan dan menghidupkan. Andai kata jika Dia berkehendak kita mati, tidak ada yang dapat menghalang-Nya. Itulah Penguasa kita. Kita akan lebih mengenali diri-Nya selagi mana kita memerhatikan Kalam-Nya. Anda ingin mengenali-Nya dengan lebih detail? Maka perhatikanlah kalam-Nya.

Dan setelah kita mengetahui dari mana kitab ini datang, ia datang dari Allah. Orang yang luhur hatinya, bersih dan cerah bashirahnya (mata hati), orang yang tunduk dan khusyu’. Pastinya mereka menumpukan perhatian terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Kerana mereka mengetahui, ia datang dari Tuhan yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Besar. Tidak ada ruang bagi mereka untuk melalaikan isi al-Quran.

Inilah cara para Sahabat, generasi yang diturunkan al-Quran di zaman mereka, di depan mereka, Rasul yang mulia menyampaikan kepada mereka secara langsung. Beginilah cara mereka beragama dan bermuamalah dengan Allah. Mereka tekun mendengar al-Quran dan merendah diri. Kerana mereka tahu bahawa al-Quran adalah kalamullah dan bukan syair, bukan juga rekaan Muhammad. Tetapi ia datang dari Tuhan Pencipta diri mereka, Pencipta alam ini.

Dan kita akan selamat sebagaimana para anbiya’, Syuhada’, orang-orang yang shalih Kerana apabila kita mengenal Allah, dan dihadiri dengan Taufiq dari-Nya untuk beramal, itulah petanda keselamatan pada diri kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan usaha untuk memahami al-Quran. Dan di antara Rahmat-Nya adalah mengizinkan kita mengenal al-Quran.

Footnote :
[1] Lum’atul I’tiqad oleh Ibn Qudamah, edisi terjemahan Indonesia Pokok-Pokok Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah.
[2] Tadabburul Quran oleh Syaikh Shalih Fauzan, edisi terjemahan Indonesia Tadabbur al-Quran.

Rujukan :
1) Pokok-pokok Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, Ibnu Qudamah al-Maqdisi terbitan Pustaka Sumayyah, Indonesia.
2) Tadabburul Quran, Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan terbitan Darul Qolam.


Disediakan oleh Abu Hurairah al-Atsary

Comments :

0 comments to “013 - Projek Melahirkan Generasi Al-Quran Seperti Nabi Dan Para Sahabat. -Siri 1-”