031 - Lima Bahagian Cinta

Lima Bahagian Cinta

Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah menyebutkan bahawa mahabbah (kecintaan) itu tebahagi menjadi 5 bahagian yang mana setiap insan wajib membezakan antara setiap satu darinya kerana barangsiapa yang tidak mampu untuk membezakannya maka dia dapat terjerumus di dalam syirik mahabbah.

5 bahagian mahabbah tersebut ialah :

Pertama : Mencintai Allah Ta’ala.

Kedua : Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kecintaan inilah yang dapat memasukkan seseorang ke dalam islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Maka manusia yang paling dicintai oleh Allah ialah manusia yang paling kuat dan sangat mendalam cintanya terhadap perkara ini.

Ketiga : Cinta kerana Allah. Hal ni merupakan kesimpulan daripada bentuk cinta yang sebelum ini. Seseorang dianggap tidak tulus dalam mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah melainkan dengan mencintai kerana Allah dan di jalan Allah.

Keempat : Mencintai beserta Allah (mencintai sesuatu setara dengan kecintaannya kepada Allah). Ini mahabbah yang syirik, barangsiapa yang mencintai sesuatu yang setara dengan Allah, bukan untuk Allah, bukan pula kerana Allah, bukan dijalan-Nya, sungguh dia telah mengambil tandingan selain dari Allah, inilah mahabbahnya orang-orang musyrik.

Kelima : Mahabbah thabi’iyah yakni kecenderungan manusia kepada sesuatu yang menjadi tabiatnya seperti seorang yang haus yang menukai air, orang yang lapar menyukai makanan, orang yang mengantuk menyukai tidur, mencintai isteri maupun anak, yang demikian ini tidaklah tercela kecuali hal-hal tersebut melalaikan dari dzikrullah dan menyibukkan diri dari mencintai Allah. (Tazkiyatun Nufus lil Imam Ibnul Qayyim, edisi terjemahan Indonesia Tazkiyah an-Nafs ms. 95-96 terbitan Pustaka at-Tibyan)

Adapun dalil-dalinya :

Pertama : Firman Allah : Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah (QS. al-Baqarah 2: 165)

Kedua dan ketiga : Tiga perkara apabila ada pada seseorang bererti dia telah merasakan kemanisan iman, (iaitu) apabila Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Seseorang yang tidak mencintai melainkan kerana Allah dan benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. (Muttafaq ‘alaihi)

Keempat : Firman Allah “Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.” (QS. al-Baqarah 2 : 165)

Kelima : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali-Imran 3: 14)

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS. at-Taubah 9 : 24)

Comments :

0 comments to “031 - Lima Bahagian Cinta”