054 - 3 Perkara Yang Wajib


3 Perkara Yang Wajib

Harta yang dikumpulkan boleh habis dalam beberapa saat. Perut yang diisi dengan pelbagai makanan akan terasa lapar kembali setelah beberapa jam. Semuanya tidak kekal. Saat, jika dikumpulkan akan menjadi minit. Minit, jika dikumpulkan akan mejadi jam. Jam jika dikumpulkan akan menjadi hari, hari jika dikumpulkan akan menjadi minggu. Minggu jika dikumpulkan akan menjadi bulan. Bulan jika dikumpulkan akan menjadi tahun. Tahun jika dikumpulkan akan menjadi umur. Setelah sampai umur yang ditetapkan, maka manusia akan mati.

Catatan rekod tertinggi bagi umur manusia yang tertua pada abad ke-20 setakat ini adalah 120 tahun. Apa yang dapat lakukan dengan umur yang sedemikian?
Itulah ‘flow’ perjalanan kehidupan setiap manusia. Dari saat hingga ke tahun. Dari bayi hingga ke dewasa kemudian tua dan akhirnya mati. Mati bukan perkara mainan. Ia adalah penentu syurga atau neraka anda. Kebahagiaan atau kesengsaraan anda di akhirat kelak. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, dengarkan nasihat ini.

Setiap manusia akan mati. Tidak ada yang immortal (kekal abadi). Firman Allah
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati” (QS. ali-Imran 3:185)

Sebelum anda mati, anda perlu tahu kewajipan anda sebagai manusia, merangkap hamba Allah. Anda perlu tahu bahawa ada beberapa hal yang Allah diwajibkan ke atas anda. Kewajipan untuk mengenal Allah, mengenal Rasul-Nya dan juga mengenal agama Islam ini. Inilah kewajipan anda selaku hamba Allah.

Hal ini disimpulkan oleh Al-Imam Muhammad Bin Abdul Wahab di mana beliau berkata :
Dan ketahuilah, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan ketiga perkara ini :

1.Bahwa Allah-lah yang menciptakan kita dan yang memberi rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan, tetapi mengutus kepada kita seorang rasul, maka barangsiapa mentaati rasul tersebut pasti akan masuk surga dan barangsiapa menyalahinya pasti akan masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman : Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.(QS. Muzammil 73:15-16)

2.Bahwa Allah tidak rela, jika dalam ibadah yang ditujukan kepada-Nya, Dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun, baik dengan seorang malaikat yang terdekat atau dengan seorang nabi yang diutus menjadi rasul. Allah Ta'ala berfirman : Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah. (QS. al-Jinn 72:18)

3.Bahwa barangsiapa yang mentaati Rasulullah serta mentauhidkan Allah, tidak boleh bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu keluarga dekat. Allah Ta'ala berfirman : "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah danRasul-Nya, sekalipun orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga
mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah mantapkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya dan mereka akan dimasukkan-Nya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung".(Al-Mujaadalah : 22). (Dinukil dari Ushul Tsalatsah, untuk mendapatkan detailnya, silakan rujuk kitab asal ini kerana banyak manfaat yang boleh diperoleh darinya)
Kewajipan yang pertama adalah tauhid, itulah yang dipanggil ilmu aqidah, jalan mengenal Allah. Tauhid yang paling sempurna hanya dimiliki oleh orang-orang yang belajar ilmu aqidah baru kemudian mereka benar-benar mengenal Allah.

Kewajipan yang kedua adalah mengenal Rasulullah. Iaitu mengenal peribadi dan sunnah beliau yang suci. Ilmu yang kita pelajari tentang peribadi dan sunnah-sunnah beliau akan menuntun kita untuk mentaati, ittiba’ (mengikuti) dan mencintai beliau, inilah penyelamat diri kita dari neraka dan khabar gembira sebelum ke syurga.

Kewajipan yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan ini merupakan panduan bagi kita tentang halal dan haram. Apa yang Allah halalkan pasti memiliki manfaatnya dan begitu juga yang diharamkannya. Contoh, arak haram sebab ia memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal fikiran. Menyembah kubur adalah haram kerana menyamakan kedudukan makhluk dengan Allah, sedangkan Allah tidak mempunyai tandingan. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya.

Inilah tujuan utama kita hidup di dunia. Mengenal Allah, Rasul dan agama Islam. 5 poin rukun Islam dan 6 poin rukun iman termasuk di dalam 3 kewajipan di atas.

Anda mempunyai 24 jam dalam satu hari. 8 jam anda peruntukkan untuk bekerja dan 6 jam lagi untuk tidur. Bakinya masih ada 10 jam. Katakanlah jika anda seorang yang sibuk, sehingga seluruh masa anda diperuntukkan untuk urusan dunia anda, mencari rezeki, menyidai pakaian, mencuci baju, membeli ikan, menunggu bas untuk pulang ke rumah dan lain-lain. Namun apakah masih tidak ada 1, 2 minit untuk mendengar nasihat?
Jika dahulu di zaman Rasulullah, para sahabat boleh beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dalam masa dua minit setelah mendengar nasihat/ucapan baginda. Apatah lagi keadaan mereka setelah masa berjam-jam dan berhari-hari yang mereka peruntukkan untuk mendengar nasihat Rasulullah tentang tujuan utama kehidupan ini.

Anda, apa yang anda lakukan?
Sungguhpun para sahabat telah mendapat jaminan syurga, mereka masih berpusu-pusu mencari dan belajar tentang agama ini, belajar aqidah, sunnah, syariat Islam, halal dan haram. Mereka datang kepada nabi dan bertanya, “Ya Rasulullah bolehkah saya mengamalkan ini?”

Ya rasulullah, apakah itu iman, apa itu ikhlas, adakah saya termasuk ahli syurga, Ya Rasulullah ini apa, itu apa? Dan lalin-lain lagi pertanyaan.

Begini semangatnya orang-orang yang cintakan Allah dan rasul-Nya. Mau belajar tentang agama mereka. Jika dibandingkan dengan keadaan manusia zaman sekarang, jangankan belajar dengan guru, membaca pun malas. Adakah ilmu anda sudah mencapai derajat ulama? Adakah anda sudah mendapat kepastian pasport ahli syurga?
Anda tahu tempat anda setelah mati nanti di mana?

Untuk mengenal tujuan utama kehidupan ini, anda perlu belajar, menuntut ilmu, bertanya. Setelah kematian nanti, anda tidak boleh berhujah dengan Allah “saya tidak tahu hukum ini adalah haram, maka kembalikan saya ke dunia”. Setelah saat ini, tidak ada lagi bantahan terhadap Allah. Penyesalan di saat ini tidak berguna lagi.

053 - Indah

Indah


Semua orang ingin memiliki keindahan. Tidak ada manusia yang mau menolak keindahan. Keindahan paras rupa, penampilan, harta yang dimiliki dan segala sesuatu yang menjadi hak kita maka kita inginkan ia menjadi indah.

Tidak kira samada indah pada pandangan mata kepala sendiri atau orang lain. Ada orang yang cuba mengekalkan keindahan rupa parasnya dengan menjaga wajahnya dari jerawat, bintik-bintik hitam, parut dan sebagainya, maka mereka merawat wajah mereka dengan losyen, atau pencuci muka supaya wajahnya kelihatan indah. Mereka membuat jadual rutin supaya mereka mempunyai masa untuk melakukan koreksi (pembetulan), mengkaji punca-punca yang dapat mencacatkan keindahan rupa parasnya. Begitulah keadaan setiap manusia, mereka ingin dilihat indah dan merasakan terus keindahan tersebut di dalam diri mereka.

Namun bagaimana dengan keindahan akhlak? Sudahkah kita menjaga, merawat dan membuat jadual khas? Jika dibandingkan keindahan rupa paras atau harta dengan akhlak yang baik, di antara dua benda ini mana yang dapat memuliakan darjat kita di sisi Allah. Bukankah Allah telah berfirman

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.” (QS. al-Hujurat 49:13)

Maka pasti jawapannya adalah keindahan akhlak.

Orang yang bertaqwa adalah orang yang mempunyai akhlaq yang indah. Tidak ada orang yang bertaqwa itu terdiri dari orang yang jelek akhlaknya. Akan tetapi mereka memiliki keindahan akhlak kerana itu mereka mulia di sisi Allah.

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat hati dan amal kalian” (HR Muslim dari sahabat Abu Hurairah, no. 2564)

Hati yang baik lahir dari akhlak yang indah, itulah yang menjadi perhitungan di sisi Allah. Bukannya banyak harta dan rupa paras yang elok. Akan tetapi hal ini tidaklah dicela jika kita mempunyai wajah dan harta selagi mana ia masih dalam aturan syariat Allah.

Keindahan dan kemuliaan adalah 2 perkara yang saling terkait. Satu dengan yang lain saling memerlukan. Apabila indah sesuatu itu, maka sudah pasti ia akan dimuliakan.

Anda ingin nampak indah di mata sendiri dan juga orang lain, namun sejauh mana anda indah di sisi Allah?052 - Soal Jawab Iman

Soal Jawab Iman

Oleh: Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin

Kalau ada yang bertanya : Mana dalil yang menunjukkan bahawa iman meliputi keyakinan di dalam hati, perbuatan dengan anggota badan dan ucapan dengan lisan?

Kami menjawab : Nabi bersabda “Iman adalah hendaknya kamu beriman dengan Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhir dan taqdir baik dan yang buruk” (HR Muslim)

Ini adalah ucapan hai. Adapaun perbuatan hati, lisan dan anggota badan; maka dalilnya sabda Nabi shallallahu 'alaihiwa sallam,

Iman terdiri dari 70 cabang, yang tertinggi adalah ucapan La Ilaaha Ilaa Allah, yang terendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dan rasa malu adalah salah satu cabang iman.” (HR Muslim)

Ini adalah penjelasan tentang perkataan lisan dan perbuatannya sekaligus perbuatan anggota badan, sedangkan rasa malu adalah perbuatan hati, iaitu perasaan hati yang tidak mati yang dialami seseorang pada saat menghadapi sesuatu yang membuatnya malu.

Dengan ini jelaslah bahwa iman menurut syariat mencakup semua itu. Hal ini didukung oleh firman Allh :
“Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu” (QS. al-Baqarah 2:143)

Ahli tafsir berkata; yakni solatmu ke Baitul Maqdis, Allah menamakan solat dengan iman padahal ia adalah perbuatan dengan anggota badan, perbuatan hati dan perkataan lisan. Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah.

Dinukil dari Syarah Aqidah at-Thahawiyah ms. 536 terbitan Pustakan Sahifa, Indonesia

051- Belajar tentang Iman

Belajar tentang Iman

Antara perkataan yang paling banyak kita terjumpa di dalam al-Quran adalah iman. Perintah Allah kepada para Rasul adalah supaya mereka memerintahkan umat manusia untuk beriman kepada Allah dan menjauhi thagut. Iman adalah lawan kepada syirik. Sebagaimana firman Allah :

“Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut” (QS. an-Nahl 16:36)

Menjahui thagut adalah dengan cara mengkufurinya dan beriman kepada Allah sebagaimana firman-Nya : sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. (QS. al-Baqarah 2:256)

Setelah itu barulah kita terselamat dari jalan yang sesat dengan cara beriman kepada Allah dan mengingkari thagut (sekutu) bagi Allah.

Kerana iman yang tidak bercampur syirik, maka ianya adalah jalan keselamatan, dan inilah yang diperintahkan kepada nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam agar memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, maka layak baginya syurga yang luasnya tidak terhingga, dipenuhi oleh nikmat-nikmat yang abadi, maka beruntunglah orang-orang yang menetap di dalamnya kerana tidak ada kematian setelah itu, tidak ada lagi kesedihan setelah itu, tidak ada lagi kesusahan setelah itu. Mereka berada di dalam syurga kekal selamanya.

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berucap tidak ada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah, barangsiapa yang mengucapkan tidak ada Allah Ilah yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia telah terbebas dari ku, jiwa dan hartanya kecuali dengan haknya. Dan perhitungannya ke atas Allah Azza wa Jalla. (HR Bukhari no. 1312)

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Barangsiapa yang mati, sedangkan dia mengetahui bahawa tidak ada Ilah melainkan Allah, maka dia masuk syurga. (HR Muslim no. 38)

Erti iman

Berkata Imam Abul Ma’aliy al-Qazwiini : Iman adalah pecahan dari kata aman lawan dari kata ketakutan (al-Khauf). Iman menurut kemutlakannyaJustify Full adalah percaya. (Mukhtasar Syu’abul Iman ms. 2)

Al-Faqihuz zaman Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin menyebutkan bahawa ;
Iman itu adalah pengakuan yang mengharuskan adanya sikap menerima, tunduk dan patuh. Sedangkan apabila seseorang itu hanya beriman dengan sesuatu tanpa ada rasa sikap menerima serta tunduk patuh maka demikian itu bukanlah sikap yang disebut dengan iman. (Syarah hadits Jibril ms. 4)
Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan menyimpulkan perkataan ulama mengenai definisi iman dengan berkata : sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama adalah, (iman) ucapan dengan lisan, pembenaran (i’tiqad) dengan hati dan amal dengan anggota badan, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. (ta’liqat al-Mukhatsarah ‘ala Matan al-‘Aqidah ath-Thahawiyah ms. 222)

Iman tempatnya di dalam hati iaitu percaya, dizahirkan dengan perbuatan iaitu beramal soleh dan menunaikan perintah dan menjauhi larangan, dan diucapkan dengan lisan bermakna bersyahadah dengan kalimat thayyibah.

Ampunan, redha, maghfirah, rahmat Allah hanya akan dimiliki oleh orang yang beriman. Kita boleh mendapatkan semua perkara tersebut dengan ilmu yang benar. Apabila ilmu yang kita yakini itu benar, barulah iman itu benar. Iman ditafsirkan dengan percaya, jadi bagaimana seseorang itu boleh mempercayai sesuatu yang dia tidak tahu atau kita jahil tentangnya, yang pasti dia hanya boleh percaya kepada sesuatu yang dia telah tahu. Kerana itu pentingnya ilmu yang benar baru kemudian terwujudnya iman yang benar.

Inilah tujuan utama manusia dan jin diciptakan. Mereka wajib beriman kepada Allah, beriman dengan wujud Allah, Rububiyah-Nya, Uluhiyah-Nya dan asma’ wa sifat-Nya. Jika semua ini terdapat pada diri seseorang maka benarlah imannya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama antaranya Syaikh Utsaimin di dalam kitab Syarah hadits Jibril.

Pentingnya iman


Imanlah penyelamat kepada diri setiap insan. Nilai keimanan yang ada dalam diri seorang muslim menentukan baginya syurga atau neraka. Setiap manusia bertingkat-tingkat sisi keimanan mereka, ada yang seperti gunung dan ada pula yang lebih kecil sehinggakan sebesar biji sawi. Setiap yang beriman, akan dimasukkan ke syurga Allah sekalipun orang yang memiliki iman sebesar biji sawi. Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman di dalam hadits Qudsi :
Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada Iman, sekalipun sebesar biji sawi yang paling kecil. (HR Bukhari no. 7510 dan Muslim no. 192)
Jadi penting untuk kita ketahui jalan-jalan yang membawa kepada bertambahnya iman dan hal-hal yang menguranginya. Ayat al-Quran di bawah ini menyatakan bagaimana riangnya perasaan seorang mukmin akibat nikmat iman yang dimilikinya dan itulah yang ingin dimiliki oleh setiap insan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita iman seperti mereka.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” (QS. al-Anfal 8:2)

“Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.” (QS. at-Taubah 9:124)

“supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya” (QS. al-Muddatsir 74:31)

Rujukan :

1) Syarah Aqidah Wasithiyah, Syaikh Ibnu Utsaimin
2) Syarah hadits Jibril, Syaikh Ibnu Utsaimin
3) Jami'ul Ulum Wal Hikam, Ibnu Rajab
4) Penjelasan Ringkas Matan Aqidah Thahawiyah, Syaikh Shalih Fauzan

050 - Merancang Pernikahan

Merancang Pernikahan

Menikah adalah fitrah semula jadi yang telah Allah tetapkan di dalam diri setian insan. Perasaan ingin menyintai, berkasih sayang, melepaskan nafsu syahwat, semuanya itu ada pada diri setiap anak Adam.

Islam adalah agama yng turun dari langit, datang dari Tuhan yang menciptakan segala bentuk termasuklah perasaan cinta, nafsu yang semuanya itu hanya layak dilakukan pada jalan pernikahan.

Bagi setiap diri seorang muslim, perkara yang sebegini urgent harus dikembalikan kepada pembuat syariat dalam menentukan/merancang pernikahan kerana ia adalah satu bentuk kepasrahan yang tidak ada penyesalan apabila dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Dzat yang maha mengetahui kebaikan-kebaikan maslahat yang terdapat pada hamba-Nya terkhusus dalam penikahan.
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. an-Nisaa 4:65)
Anda iginkan rumah tangga yang bahagia, pasangan hidup yang sentiasa menceriakan hari-hari anda, melihat saja wajahnya membuatkan anda senang hati. Hidup anda tidak kosong dari senyuman semenjak mulai anda menikahinya sehinggalah suatu masa yang telah ditetapkan Allah iaitu mati.
Anda inginkan pasangan hidup anda seorang yang taat, mendengar kata-kata anda, antara anda dan si dia saling hormat menghormati. Apabila berdepan dengan masalah, anda berdua duduk bersama-sama membincangkan jalan penyelesaiannya. Anda inginkan pasangan yang beriman, guru kepada zuriat anda yang bakal lahir nanti menjadi anak yang soleh dan solehah.

Apabila anda pulang setelah penat bekerja, si dia menunggu di hadapan pintu sambil melemparkan senyuman manisnya menyambut kepulangan anda lalu ucapan “bagaimana kerja hari ini ya habibi, semoga Allah memeberkahi rezki yang engkau cari pada hari ini” sambil menguhulurkan tangannya yang lembut menyambut kepulangan anda.

Subhanallah, seolah-olah rumah yang anda duduki saat itu merupakan syurga dunia buat anda. Ditemani oleh sang isteri merangkap bidadari yang melayani anda, ucapan salam dan perkataan yang enak didengar, sering kedengaran antara sang suami dan isteri. Anggota keluarga yang menetap di rumah itu adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Semua ini merupakan pentanda awal kebahagiaan dunia dan akhirat anda.

Tidak ada manusia yang inginkan pasangan yang dinikahinya tidak mempunyai akhlaq, kuat membantah, tidak hormat dan paling kedekut untuk mengasihi. Tidak pula yang jahil terhadap agama, tuntutan-tuntutannya, kewajipan bagi dirinya sebagai isteri atau suami. Seolah-olah rumah tangga yang telah dibina nanti merupakan neraka bagi anda. Wallahi tidak ada manusia yang inginkan sebegini.

Jika anda mempunyai plan atau rancangan terhadap karier anda, anda ingin menjadi akauntan, jurutera, bisnesman, dan lain-lainnya lalu bagaimana dengan plan pernikahan anda? Anda berfikir panjang untuk merancang karier anda agar masa depan yang anda impikan akan membuahkan kebahagiaan, begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan yang bakal anda jalani, pastilah sepanjang perjalanan hidup berumah tangga hanya kebahagiaan yang senantiasa hadir.

Untuk mendapatkan pasangan yang akan mengemudi bahtera rumah tangga yang bahagia, semuanya berpangkal pada awal pernikahan mulai dari langkah mencari pasangan. Anda perlu tahu dari mana anda ingin mendapatkan isteri yang solehah dan suami yang soleh, anda perlu tahu apa ciri-ciri soleh dan solehah. Suami atau isteri yang solehah tidak akan kita jumpai di tepi-tepi jalan, melepak atau bergaul yang tidak ada batasan, tidak menjaga auratnya dan malas menunaikan ibadah, apalagi yang malas menuntut ilmu agama.

Pendek kata, anda perlu mempunyai ilmu sebelum anda mendirikan rumah tangga. Ilmu tentang kewajipan sebagai suami atau isteri, ilmu untuk mencari isteri yang solehah atau suami yang soleh yang semuanya itu bersumber dari al-Kitab dan as-sunnah. Apabila benar kefahaman anda tentang selok belok rumah tangga yang telah anda kerahkan seluruh tenaga anda untuk mencarinya, barulah anda mencapai kebagiaan untuk dunia anda. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
“Tiga perkara termasuk kebahagiaan seorang anak Adam dan tiga perkara yang termasuk keburukan baginya. Termasuk kebahagiaan seorang bani Adam adalah memiliki isteri yang solehah, tempat tinggal yang baik dan kenderaan yang baik. Dan termasuk keburukan bagi seorang bani Adam adalah memiliki isteri yang buruk, tempat tinggal yang buruk dan kenderaan yang buruk.” (HR Ahmad dari sahabat Sa’ad bin Abi Waqqash)
Anda tidak akan mendapat suami atau isteri yang soleh jika anda sendiri tidak soleh. Begitu juga anda tidak akan mengenal erti soleh kalau anda sendiri tidak belajar apa ertinya soleh. Anda inginkan isteri yang soleh, makanya anda terlebih dahulu yang perlu menjadi soleh, bertaqwa..barulah nanti Allah tetapkan untuk anda pasangan yang sepadan yang sama-sama saling memperingati untuk bertaqwa kepada Allah.

Allahu ta’ala A’lam


049 - Kisah Lucu Dari Syaikh Albani

Kisah Lucu Dari Syaikh Albani


Di masa lalu, ada seorang yang dianggap mufti (ahli fatwa) oleh manusia.Dia berhalangan karena hendak safar, maka anaknya diminta menggantikan posisinya selama dia safar.Bapaknya sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang ilmu syariat atau yang berkaitan majlis fatwa.Sadar dengan hal itu,
Si Anak berkata : “Wahai Bapakku! Bagaimana aku menggantikan posisimu ,aku kan tidak tahu apa-apa!?

Bapaknya menjawab :”Saya akan beri satu petunjuk yang membuat engkau selamat sampai aku kembali”.

Si Anak menimpali “Apa itu?”.

Bapaknya menjawab,”Nanti, setiap ada yang bertanya padamu bertanya suatu masalah,tinggal katakan saja “Fil mas-alah qoulani” (Dalam masalah ini ada dua pendapat) tidak usah berpanjang lebar.Misalnya nanti ada orang datang bertanya :Wahai Tuan Syaikh! Seseorang sholat dzuhur kurang rakaatnya ,apakah sholatnya batal atau tidak.Jawab saja “Ada dua pendapat dalam masalah ini”.Beres.(Maksudnya ada pendapat yang mengatakan batal dan pendapat lain mengatakan tidak batal).Misal lagi nanti ada yang datang bertanya ,”Wahai Tuan Syaikh!,Saya telah menikahi istriku tanpa izin walinya apakah sahih akad nikahnya? Jawab saja “ada dua pendapat dalam maslaah ini”.Cukup begitu saja.

Kemudian si Anak nya mengucapkan :Wahai Bapak,Jazaakallah khoir,dan si Bapak pun pergi.Kemudian datangalah orang-orang.Begitulah ,setiap ada pertanyaan dijawab sebagaimana yang telah direncanakan,tanpa malu dengan jawaban singkat tersebut.

Kemudian diantara mereka ada seseorang yang cerdas ,mengetahui bahwa orang ini jahil dan mengkhawatirkan pengaruhnya kepada yang lain.Dan dia suruh seseorang disebelahnya untuk bertanya :Apakah pada Allah ragu? (A fillah syakkun?)

Ketika ditanyakan,Si Mufti (palsu) itu menjawab : Dalam masalah ini ada dua pendapat….(tertawalah majlis syaikh Albani).

Syaikh Albani mengatakan bahwa hakikat cerita ini bisa saja khurafat tapi ini nyata persis seperti kondisi sekarang.Bagaimana manusia menyangka sebagian orang itu ahli ilmu ,ahli fiqih ,padahal orang tersebut hanyalah orang jahil ,namun disebut oleh manusia sebagai kaum cendekiwan.

Cerita dengan suara asli Syaikh Albani rahimahullah
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=43764

Dicopy dari Forum komunikasi Islam ITB

048 - Sebab Pengampun Dosa

Sebab Pengampun Dosa

Allah Azza Wa Jalla mempunyai sifat Maha Pengampun. Dia juga mempunyai sifat maha menerima Taubat hamba-hamba-Nya. Alangkah ruginya nasib seorang insan yang telah melakukan dosa dan kemudian dia beranggapan bahawa Allah tidak akan menerima taubat dan mendengar rayuannya sehinggakan dia ini tadi terus terjebak di dalam maksiat dan tidak lagi kembali kepada jalan Allah. Inilah nasib bagi manusia yang tidak mengenal Tuhannya, Allah al-Ghaffar, at-Tawwab.

Sebanyak mana dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, Allah pasti akan mengampuninya walaupun dosanya mencecah langit, walaupun dosanya memenuhi bumi, walau sebanyak manapun dosanya, pasti Allah akan mengampuninya.

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Allah berfirman : Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. az-Zumar 39:53)

Dari Anas bin Malik Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
قال الله تعالى : يا ابن آدم ! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم ! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم ! إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

Allah tabaraka wa ta’ala berfirman “Wahai anak Adam! Sungguh selama engkau berdoa dan berharap kepada-Ku, nescaya Aku ampuni semua dosa yang ada padamu, dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam! Seandainya dosa-dosamu mencecah setinggi awan di langit, kemudian engkau memohon ampunan kepada-Ku, nescaya Aku ampuni dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam! Seandainya engkau menemui-Ku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian menemui-Ku dalam keadaan tidak menyekutukan-Ku sedikitpun, tentulah Aku akan memberikan pengampunan kepadamu sepenuh bumi.”
Takhrij Hadits

Hadist ini dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Dzar al-Ghifari diriwayatkan oleh I1. Syaikh Albani menilai hadits ini hasan sebagaimana pendapat Imam Tirmidzi kerana seluruh perawi hadits ini dinilai tsiqah kecuali perawi bernama Katsir bin Fa’id dinilai maqbul (sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam at-Taqrib) dan hadits ini memiliki penguat dari hadist Abu Dzar al-Ghifari.

Mufradat Hadits

1) Perkataan “dan Aku tidak peduli” bermakna Aku tidak meremehkan permohonan ampunanmu kepada ku, walau dosa yang engkau miliki besar atau banyak. Sedangkan Imam at-Thibi berkata; tanpa dengan menanyakan apa yang dia kerjakan.

2) Perkataan -menemui-Ku dalam keadaan tidak menyekutukan-Ku sedikitpun bermakna meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. (Tuhfatul ahwadzi bi Syarhi at-Tirmidzi 9/488, dinukil dari majalah as-Sunnah)

Syarat diampuni dosa

Walau sebanyak mana dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, pasti akan diampuni oleh Allah dengan dinilai dari 3 perkara.
  1. Doa dan mengharap ampunan dari Allah
  2. Istighfar kepada Allah
  3. Mentauhidkan Allah (mati dalam keadaan tauhid)
Selagi mana kita melaksanakan 3 perkara di atas, pasti kita akan mendapatkan keampunan dari Allah. Tidak ada keselamatan kepada orang yang tidak metauhidkan Allah. Sedangkan orang yang mnetauhidkan Allah, adalah orang-orang yang paling tinggi rahabah (pengharapan) mereka kepada Allah dan Allah tidak akan menolak perintah yang paling agung ini iaitu tauhid.

Semoga Allah memberikan kepada kita taufiq untuk terus istiqomah memohon ampun kepada-Nya dan istiqomah dalam mentauhidkan-Nya. Allahul Muwaffiq (Disalin dan diringkas dari Majalah as-Sunnah Edisi 09/Tahun XI/1428H/2007M ms. 14)