003 - Hidayah-Mu ku pohon Ya Allah!!

Hidayah-Mu ku pohon Ya Allah!!

Perintah Memohon Hidayah

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada umatnya agar memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah Azza Wa Jalla minimum sehari 17 kali. Sebagaimana hal tersebut (hidayah) terdapat di dalam surah Fatihah yang setiap kali solat kita membacanya. Dan ini juga merupakan ketetapan Allah Azza Wa Jalla bahawa manusia itu memerlukan kepada hidayah Allah Azza Wa Jalla, sehinggakan Allah Azza Wa Jalla menurunkan surah al-fatihah yang terkandung dalamnya doa agar diberikan hidayah.

Yang hidayah itu hanya milik Allah Azza Wa Jalla semata. Dan hal itu hanya didapati apabila Allah Azza Wa Jalla berkehendak untuk memberi kepada hamba-Nya, tak kira samada hamba itu meminta atau tidak. Segala- galanya di atas kehendak Allah Azza Wa Jalla.

Tafsir Surah kalimat "Tunjukilah kami jalan lurus"

Berkata Ibnu Abbas Radiyallahu ‘anhu ketika menafsirkan firman Allah Azza Wa Jalla dalam surah fatihah ayat 6, “tunjukilah kami ke jalan yang lurus(Sirathal-mustaqim)”, beliau berkata ia adalah Islam. Dan sebahagian sahabat radiyallahu 'anhu yang lain juga menyatakan sebegitu. Mujahid pula menyatakan Sirathal-mustaqim itu sebagai kebenaran [Tafsir Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail Ibnu Katsir] .

Berkata Syaikh Abdurrahman as-Sa’di, “Jalan yang lurus itu ialah jalan para nabi, para syuhada’, para salihin. Dan bukannya jalan-jalan orang yang dimurkai seperti orang yahudi yang mengetahui kebenaran lalu sengaja meninggalkan untuk beramal dengannya. Dan juga bukan seperti orang Nasrani yang mengetahui kebenaran lalu memilih kebodohan dan kesesatan.[Tafsir Karimir Rahman, Syaikh Abdurahman as-Sa’di], lalu mereka digelar sesat” . Jalan yang lurus itu adalah jalannya para orang-orang soleh.

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di menyatakan hidayah yang dipohon dalam doa (fatihah) tersebut -shiratal mustaqim- itu terdapat dua makna, pertama ila shirat yang bermakna menuju ke jalan yang lurus, iaitu menerima islam dan meninggalkan agama selainnya. Dan yang kedua fi shirat yang bermakna di atas jalan yang lurus iaitu berpegang teguh dengan islam, belajar dan mengamalkan setiap bahagian yang terdapat dalam agama islam. Di sini jelas pada kita bahawa doa (al-fatihah) itu merupakan sesuatu yang amat besar manfaatnya dalam memohon dan menghasilkan hidayah.

Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkannya. Kerana keperluan manusia itu untuk mendapatkan hidayah setiap waktu. Sebagaimana yang pernyataan Ibnul Qayyim “Ayat ini mengandung penjelasan bahwa sesungguhnya hamba tidak akan mendapatkan jalan untuk menggapai kebahagiaannya kecuali dengan tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan tidak ada jalan untuk meraih keistiqamahan baginya kecuali dengan hidayah dari Rabbnya kepada dirinya. Sebagaimana tidak ada jalan baginya untuk beribadah kepada-Nya kecuali dengan pertolongan-Nya, maka demikian pula tidak ada jalan baginya untuk bisa istiqamah di atas jalan tersebut kecuali dengan hidayah dari-Nya." [Al-Fawaid m/s 21. Ibnu Qayyim al-Jauziyah]

Natijah dari Hidayah

Ketahuilah bahawa hidayah itu membuahkan satu hasil yang diidamkan oleh setiap manusia, iaitu ketenangan dan kebahagian. Kerana orang yang beriman, yang kemudian beramal daripada hidayah yang diperolehinya akan mendapat ketenangan. Firman Allah Azza Wa Jalla : “Dia lah Yang menurunkan ketenangan ke Dalam hati orang-orang Yang beriman supaya mereka bertambah iman dan yakin beserta Dengan iman dan keyakinan mereka Yang sedia ada;......”( Fath ayat 4).

Banyak sekali ayat dalam Quran yang menyertakan pergandingan antara iman dan taqwa, yaitu iman dan disertai amalan –taqwa-. Sebagaimana yang kita sedia maklum, makna taqwa itu ialah melaksanakan (beramal) apa-apa perintah Allah Azza Wa Jalla Azza Wa Jalla dan meninggalkan segala larangannya. Poin utama perbahasan di sini ialah, ilmu disertai dengan amal shalih. Contohnya orang yang beriman senantiasa akan merenungi al-quran, di mana dia yakin dengan keyakinan yang utuh, bahawa dengan membaca al-quran akan mendapat ketenangan. Firman Allah Azza Wa Jalla : "(Iaitu) orang-orang Yang beriman dan tenang tenteram hati mereka Dengan mengingati Allah, ketahuilah Dengan mengingati Allah itu, tenang tenteramlah hati manusia”. (Ar-ra’du: 28)

Telah jelas kalam Allah Azza Wa Jalla (melalui ayat ini), bahawa al-quran (petunjuk-hidayah) penyebab untuk manusia mendapat ketenangan dan ia merupakan ubat bagi hati, hati yang sakit akibat daripada syahwat dan syubhat. Syahwat di sini bermaksud segala yang lahir daipada hawa nafsu yang menyeru kepada kejahatan. Syubhat pula terhasil daripada campuran sesuatu yang halal dan haram.

Di mana setiap manusia akan merasakan kesakitan (sakit hati kerana resah) tatkala berbuat dosa. Tidak ada manusia yang terlepas daripada rasa kesakitan tersebut. Kesakitan yang yang meresahkan jiwa. Membuatkan manusia hilang rasa aman dan tenang. Yang dapat meragut segala kelapangan dan menggantikannya dengan kesempitan. Itulah yang telah disabdakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Dari Nawas bin Sam’an rodhiallohu ‘anhu bahwa Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, dan dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan perasaanmu dan yang engkau tidak suka bila dilihat orang lain.”
[Hadits riwayat Imam Muslim, lihat hadits no. 27 Hadith 40 Imam Nawawi.]

Hanya ubat untuk menghilangkan kesakitan (keresahan) dan mengembalikan ketenangan itu adalah al-quran dengan cara membaca dan menurutinya.

Firman Allah Azza Wa Jalla ”Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran Yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan Yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin Yang ada di Dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang Yang beriman.” [Yunus : 57.] .

Di mana setiap kali kita membacanya, kita mendapatkan 1 sehingga 10 kali ganda pahala bagi setiap huruf [Sabda Nabi “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur’an, akan mendapatkan satu kebaikan. Sedang satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh semisalnya. Aku tidak berkata: Alif laam miim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.” (HR Tirmidzi 5/175. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 3/9 dan Shahih Jaami’ush Shaghiir 5/340)] .

Dan setiap pahala itu menghapuskan setiap dosa yang telah kita lakukan. Dan ini tidak bermakna kita dibenarkan meninggalkan taubat, kerana Allah Azza Wa Jalla sering menyeru hamba-Nya untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya dan kemudian disertakan dengan amal yang shalih. Lalu dengan amal soleh itu manghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan [Hud : 114 “ Sesungguhnya perbuatan perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk”]. Sehingga akhirnya kita berada dalam kedamaian dan ketenangan akibat amal shalih yang kita lakukan, kerana kita tahu dengan penuh kesedaran bahawa amal yang kita lakukan merupakan rahmat Allah, bahawa Allah Azza Wa Jalla telah memilih kita untuk menjadi hamba-Nya yang shalih, menjadi hamba-Nya yang taat lalu meniggalkan segala macam kemungkaran dari segi maksiat dan juga syirik.

Dan kita menyedari bahawa tidak ada yang memberi hidayah-petunjuk kecuali Allah Azza Wa Jalla . Firman-Nya : “…..maka sesiapa Yang mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan bersedih hati".[Al-Baqarah: 28.]

Firman-Nya lagi : “Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorangpun pemberi petunjuk baginya.” [Az-zumar : 36].

Doa Memohon Ketetapan Dalam Hidayah

Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa mengurniakan kepada kita hidayah kerana hidayah itu milik-Nya, dan Dia akan memberikan kepada yang dikehendaki-Nya. Dan orang-orang yang berdoa memohon hidayah Kepada-Nya adalah orang-orang yang Dia berkehendak untuk mendapatkan hidayah.

Doa yang dianjurkan :

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." [ali-Imran : 8]

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ


Ya Allah! Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agama-Mu, dan dalam mentaati-Mu.” [al-Musnad Imam Ahmad, hadits no. 24938]

Allahu a'lam...


Abu Hurairah al-atsary
kota kinabalu

002 - Sebab-Sebab Berkurangnya ImanSebab-sebab Berkurangnya Iman.


1) Sebab-Sebab dalaman.


  • Bodoh lawan kepada ilmu – kebodohan sangat identik dengan dosa.
  • Lalai, berpaling dan lupa.
  • Melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa.
  • Jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan (keburukan).


2) Sebab-sebab luaran.


  • Syaitan
  • Dunia dan fitnahnya.
  • Teman-teman (rakan-rakan) yang jahat.


Penjelasan detail

1. Bodoh lawan kepada ilmu

- Kebodohan sangat identik dengan dosa. Bodoh adalah sebab utama yang dapat mengurangkan iman, sebagaimana ilmu dapat menambahkan iman. Seorang muslim yang alim tidak akan pernah mementingkan cinta dan perbuatan yang bisa membahayakannya, menyengsarakannya, dan menyakitkannya. Ia akan mendahulukan segala hal yang di dalamnya ada kemanfaatan, keberuntungan dan kebaikan baginya.

Adapun orang-orang bodoh (kerana sedikitnya ilmu), terkadang mementingkan masalah-masalah seperti di atas, daripada sesuatu yang di dalamnya terdapat keberuntungan dan kemaslahatan baginya. Hal itu terjadi kerana terbaliknya timbangan pada dirinya, dan lemahnya gambaran (mengenai baik dan buruknya akibat suatu perbuatan). Sesungguhnya ilmu adalah dasar segala kebaikan dan kebodohan adalah dasar segala kejelekan.

Menyukai kezaliman dan permusuhan, melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang, pertama kali disebabkan oleh kebodohan dan rusaknya ilmu atau tujuan. Sedangkan rusaknya tujuan termasuk rusaknya ilmu. Kebodohan dan rusaknya ilmu, keduanya merupakan sebab pertama di dalam rusaknya segala amal dan berkurangnya keimanan.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,

Dan telah dikatakan, ’sesungguhnya rusaknya tujuan berasal dari rusaknya ilmu. Seandainya ia mengetahui dengan benar bahaya dari sesuatu berikut segala macam konsekwensinya (kesimpulan), nescaya ia tidak akan melakukannya. Barangsiapa yang mengetahui bahawa di dalam makanan yan enak itu terdapat racun, nescaya ia tidak akan berani memakannya.

Kelemahan ilmu tentang berbagai bahaya merupakan sebahagian dari hal-hal yang membahayakan. Jika ilmu lemah, lemah pula tekad mahu meninggalkan segala hal yang bisa menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan. Oelh itu kadar iman seseorang itu sesuai dengan kadar keilmuannya. Sesungguhnya seorang mukmin yang benar-benar meyakini adanya api neraka sehingga ia seakan-akan melihatnya, dia tidak akan pernah menempuh jalan mengantarnya kepadanya, apalagi berusaha keras untuk mendapatkannya. Seorang mukmin yang benar-benar meyakini akan adanya surga dengan keimanan hakiki, ia tidak akan pernah merelakan dirinya untuk diam daripada mencarinya. Ini adalah perkara yang didapatkan oleh seorang manusia dalam dirinya dari segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kemanfaatan di dunia, atau melepaskan diri dari segala bahaya yang akan menimpanya.

Jiwa yang tunduk kepada sesuatu yang membahayakannya dan tidak memberikan manfaat kepadanya disebabkan kebodohannya terhadap sesuatu yang membahayakannya. Orang yang merenungi al-Quran akan mendapatkan isyarat paling agung yang menunjukkan bahawa kebodohan adalah penyebab perbuatan dosa dan kemaksiatan.

Allah ta’ala berfirman menceritakan cerita Nabi Musa dan umatnya:

Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala). Musa menjawap ’ sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Rabb).”(al-A’raf 7:138)
Allah berfirmanDan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?" "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)." (an-Naml 27:54-55)


Allah berfirman :
Katakanlah: "Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan
Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?" "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).?" (az-Zumar 39:64)

Allah berfirman"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...(al-ahzab 33:33)

bersambung..

[Dipetik dari kitab Duduklah Sejenak Bersama Kami Untuk Menambah Iman karya Syeikh Abdurrazaq Bin Muhsin al-'Abbad al-Badr]

001 - Ilmu – Jihad (bersungguh-sungguh) – Iman –Taqwa .

Ilmu – Jihad (bersungguh-sungguh) – Iman –Taqwa .

Telah kita sedia maklum bahawa ilmu itu amat penting dan menjadi kewajipan untuk dicari. Kerana ilmu itu membuahkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Azza Wa Jalla dan itu merupakan tanda-tanda kebahagian seorang mukmin di dunia di mana mereka mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dengan beramal soleh. Dan hal ini tak akan tercapai kecuali dengan menuntut dan mencari (berusaha).

Untuk mencari ilmu itu memerlukan kepada kesungguhan. Setiap usaha yang kita laksanakan untuk mencari ilmu akan dinilai di sisi Allah Azza Wa Jalla sebagai kebaikan dalam jalan hendak merapatkan diri kepada-Nya dengan arti kata hendak mengenali siapa Allah dan mengapa kita perlu meng-Esakan Nya? Belajar tentang perkara yang telah Allah tetapkan sebagai halal dan haram untuk kita melaksanakan (beramal) demi mencari keredhaan Allah. Kerana orang yang beraqal itu adalah orang yang sentiasa bersiap sedia untuk bertemu dengan Rabb nya.

"Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Hanyasanya engkau semua itu akan dicukupkan semua pahalamu nanti pada hari kiamat. Maka barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka orang itu benar-benar memperoleh kebahagiaan. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hartabenda tipuan belaka." (QS ali-lmran :185) .


Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ; "Orang yang cerdik - berakal - ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawanafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan atas Allah - yakni mengharap-harapkan kebahagiaan dan pengampunan di akhirat, tanpa beramal shalih. (HR Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.)

Dan sesekali Allah tidak akan mengabaikan usaha kita dalam untuk mencari ilmu. Allah Ta'ala berfirman: "Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat timbangan debu, iapun pasti akan mengetahuinya." (az-Zalzalah: 7).

"Dan apa saja kebaikan yang engkau sekalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui." (al-Baqarah: 215).

Bahkan Allah juga akan membimbing orang yang berusaha untuk menuju jalan-Nya jika hamba itu bersungguh-sungguh untuk belajar mengenali Allah, Nabi-Nya dan agama Islam yang diturunkan-Nya.

Firman-Nya "Dan orang-orang yang berjihad(bersungguh-sungguh) dalam membela agama (mencari keredhaan) Kami, maka pasti akan Kami tunjukkan mereka itu akan jalan Kami dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik." (al-Ankabut: 69)

Dan juga orang-orang yang mencari ilmu itu akan diangkat derajatnya dan juga merupakan satu jalan baginya untuk mudah memasuki syurga sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam : “Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari suatu ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke syurga.”(HR Muslim).

Dengan ilmu akan membuahkan iman dan taqwa. Iman adalah sebagaimana firman Allah;

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal,(Iaitu) orang-orang Yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini Dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka peliharalah Kami dari azab neraka”.(ali-Imran 190-191).

Hanya orang-orang yang berilmu-beraqal sahaja dapat mengetahui siapa yang menjadikan malam dan siang, yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan segala-segalanya termasuklah oksigen yang dihirupnya setiap detik, itu hanya dapat dirasai oleh orang yang beraqal. Lantas lahirlah ketundukan pada Allah Azza Wa Jalla kerana mereka memerhatikan kitab-Nya yang memerintahkan sedemikian dan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Sabda nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "Bertaqwalah kepada Allah di mana saja engkau berada..” (HR Tirmidzi Hasan Sahih).

Berkata Imam Nawawi rahimahullah apabila membahas hadis ini:

“ .... Takut pada Allah atau Taqwallah adalah satu kata yang menghimpun arti yang sangat dalam sekali, pokoknya ialah mengikuti dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi serta menahan diri dari melakukan larangan-laranganNya. Dengan demikian terjagalah jiwa dan terpeliharalah hati manusia dari kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan yang terang (jali) atau yang tidak terang (khafi), juga terhindar dari kekufuran dan kemurtadan. Tuhan tentu akan melindungi orang yang taqwa itu dari semuanya tadi ...”

Tentang ini Allah telah berfirman. "Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang taqwa dan orang-orang yang sama berlaku baik." (Riyadhus Shalihin Bab Taqwa)

Dan amat mustahil jika taqwa dapat terlahir tanpa didasari ilmu. Jika lahir pun, maka ia adalah metod yang salah, seperti mana perbuatan para ahli sufi yang ingin mendapatkan iman dan taqwa namun memiliki ilmu yang salah, akhirnya ia menjejaki jalan-jalan kaum kuffar dengan mendalami ilmu falsafah kemudian memasukkan dalam agama sehingga berpecah agama itu.(Lihat Penawar Hati Yang Sakit Oleh Ibnul Qayyim)

Manfaat taqwa;

"Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan membuat untuknya jalan keluar - dari segala macam kesulitan - dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dikira-kirakan." (At-Thalaq: 2-3)

"Jikalau engkau semua bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untukmu semua pembedaan (furqon) - antara kebenaran dan kesalahan, juga menutupi kesalahan-kesalahanmu serta mengampuni dosamu dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung." (Al-Anfal: 29)

Dan orang-orang yang Allah telah tetapkan untuk mendapatkan ilmu, khabarkan kepada mereka bahawa Allah menyayangi mereka, Allah cintakan mereka. Kerana dengan ilmu yang Allah kurniakan, mereka dapat mengenal pencipta mereka, dapat metaati-Nya, belajar dengan kalimah (sabda) Rasul-Nya, dapat mengetahui syariat yang telah diwajibkan ke atas mereka, apa yang dapat memberi keredhaan Allah, dan apa yang dapat memberi kemurkaan Allah Azza Wa Jalla. Dan dengan syariat itu mereka terpelihara dari kesesatan dan kebodohan yang diajarkan syaitan kepada manusia.

Setiap syariat yang Allah turunkan sudah tentu pasti memiliki hikmah, pelajaran, dan kebaikan. Kerana Allah yang menciptakan kita mengetahui apa yang terbaik untuk kita dalam melaksanakan kehidupan, seperti makan, minum, bernikah, perbuatan yang membawa manfaat dan mudharat, semuanya Allah telah tetapkan dalam al-Quran.

Contoh, Allah mengharamkan arak kerana arak dapat merusakkan aqal, menghilangkan kewarasan berfikir. Dari situ boleh muncul pelbagai gejala seperti rogol, bunuh, penderaan dan pelbagai lagi kemudharatan. Allah mengharamkan jual beli riba kerana terdapat unsur penindasan. Allah memerintahkan berzakat supaya manusia itu saling berkasih sayang, tolong menolong antara orang yang susah dan orang yang senang dll.

Itulah buah keimanan kepada Allah, iman yang lahir dari ilmu, kemudian kesungguhan mencari ilmu yang akhirnya membuahkan iman dan taqwa kepada Allah, yang akhirnya dia tunduk pada syariat yang Allah telah tetapkan. Kerana mereka meyakini janji Allah berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah metod dakwah para Nabi, seruan kepada kalimah tauhid, “Laa ilaha Illa Allah” (Tiada Tuhan Yang Berhak Disembah Melainkan Allah).

Apabila kalimah ini tertancap di hati para sahabat, mereka meninggalkan segala kemungkaran (syirik, maksiat), mereka beriman sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Menerima segala ketetapan syariat dengan hati yang redha tanpa persoalan. Itulah buah keimanan yang lahir dari kesedaran ilmu, dan hal ini telah Allah ungkapkan dalam Surah al-Imran ayat 190 seperti di atas.

Itulah yang dicari-cari oleh setiap Insan, mereka mencari iman untuk mengisi hati mereka yang kosong, yang sepatutnya hati itu diisi dengan ilmu. Jika hati itu dipenuhi dengan iman, pastinya segala tindakan nya akan menuju kepada apa yang dapat menambahkan imannya. Dan dengan itu lahirlah ketenangan, kesejahteraan..itulah yang diidamkan oleh setiap muslim supaya qalbun salim (hati yang sejahtera) itu kekal di dada nya hingga dia mengadap Sang Pencipta, Allah Dzal Jalali Wal Ikram.

Allahu a'lam..

Abu Hurairah al-atsary
Kota kinabalu