022 - Sepercik cahaya keindahan Islam -siri 1-

Sepercik cahaya keindahan Islam -siri 1-

Kesempurnaan Islam

Firman Allah Ta’ala:
Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. al-Maidah 5:3)

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Tidak tinggal sesuatupun yang mendekatkan (kamu) ke syurga dan menjauhkan (kamu) dari neraka melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu.” (Sahih : riwayat Imam at-Thabrani di Mu’jam Kabir 2/166 no. 1647, Silsilah Ahadits Sahihah no. 1803)

Indahnya islam! Agama yang mengajarkan kebaikan, rahmat, kesejahteraan untuk dunia dan akhirat bagi orang yang menerimanya. Dan segala-galanya telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkaitan dengan masalah ini. Tidak ada yang suatupun hal yang ditinggalkan di dalam islam, ajaran yang terkandung rahmat dan keadilan, membuatkan penganutnya merasa tenang hatinya, lapang dadannya tidak gundah dan gelisah. Baik dari sisi aqidah, akhlak, muamalat sesama makhluk, politik dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah di dalam surah al-Maaidah ayat 3.

Tidak ada perkara yang diabaikan di dalam al-Quran

Dan sejauh mana Islam tidak mengabaikan segala sesuatu? Perhatikanlah firman Allah ini :
“Tiadalah Kami lupakan sesuatupun dalam al-Kitab” (QS. al-An’am 6:38)

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS. an-Nahl 16:64)

Bahkan kebaikan dan rahmat yang sempurna yang terkandung di dalam islam, diperakui oleh umat islam terdahulu dan juga kaum musyrikin. Pengakuan mereka (kaum musyrikin) bukanlah hanya kerana kesempurnaan islam, akan tetapi juga kerana rahmat yang terkandung dalam ajaran Islam sehinggakan mereka dengki terhadap orang Islam.

Dari Salman al-Farisiy radiyallahu ‘anhu, dia berkata : kaum musyrikin berkata kepada kami, “Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai (masalah) tata cara buang air? ” Maka Salman menjawap, “Benar, sungguh beliau telah melarang kami mengadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil, (melarang) kami beristinja’ dengan tangan kanan, (melarang) kami beristinja’ dari kurang tiga batu atau kami beristinja’ dengan kotoran atau tulang.” (HR Muslim no. 262, Abu Daud no. 7)

Perintah untuk menganut Islam secara keseluruhan dan ancaman kepada yang berpaling

Dan kerana rahmat dan kesejahteraan yang terdapat dalam Islam, maka Allah memerintahkan agar umat Islam menerima Islam keseluruhannya. Dengan demikian barulah mereka akan mendapat rahmat tersebut.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan,” (QS. al-Baqarah 2:208)

Dan akibat kepada mereka yang berpaling dari ajaran yang Allah turunkan, maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat di dunia apalagi di akhirat kelak.

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan
yang sempit,”(QS. Thaha 20:124)

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. ali-Imran 3:85)

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.” (QS. ali-Imran 3:83)

Maka apakah mereka mencari agama/ajaran selain dari islam yang dapat memberikan kepada mereka rahmat dan keselamatan di dunia dan akhirat? Pasti mereka tidak akan menjumpainya.

Rasulullah sebagai pembawa risalah

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan ajaran islam kepada seluruh umat manusia, baik hal itu bekaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Ta’ala atau hubungan antara manusia dengan manusia.

Juga sesuatu hal yang dapat membawa kepada syurga atau segala sesuatu hal yang dapat mendekatkan ke neraka. Jika dalam hal tata cara membuang air sahaja telah nabi ajarkan caranya, apakah dalam hal yang lain Nabi tidak ajarkan? Apakah nabi tidak mengajarkan aqidah yang shahih atau mualamat yang benar atau politik islam yang sepatutnya, sehinggakan perlu ditokok tambah dan dicari metod baru untuk mendakwahakn Islam? Hanya orang yang bingung sahaja yang mengakui hal ini.

Para Sahabat Nabi adalah orang yang paling rapat dengan beliau. Merekalah orang yang paling tahu tentang keadaan diri beliau. Mereka adalah orang yang paling taat dan kukuh imannya. Iman yang terbina dari tarbiyah beliau. Sebahagian dari mereka berkata :
Dari Abu Dzar, dia berkata : “Sesungguhnya Rasulullah telah pergi meninggalkan kami (wafat), dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan di sisi kami ada ilmunya.” (Atsar ini sahih : riwayat Imam Ahmad 5/153 dan 5/162)

Abu Darda’ berkata : “Sesungguhnya Rasulullah telah pergi meninggalkan kami (wafat). Dan tidak seekor pun burung yang terbang di langit dengan kedua sayapnya melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami.” (Dikeluarkan oleh Imam Thabrani dan dijelaskan oleh Imam al-Haitsami di Majmu’ Zawaaid 8/264)

Lihatlah perkataan orang-orang ini, orang yang paling tinggi nilai ketaatan dan paling banyak mengamalkan syariat Islam dan hukum Allah. Apa-apa yag diajarkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berada di dalam kepala mereka (hafal). Merekalah orang yang paling tahu apakah yang dapat membawa kepada syurga dan apa yang dapat membawa ke neraka. Persaksian mereka bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan segala hal adalah pembuktian terhadap firman Allah di atas [surah al-Maaidah 5:3].

Rasulullah telah meninggalkan kita di atas ajaran yang terang lagi jelas

Bahkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah meninggalkan para sahabat dan umat sesudah mereka dengan ajaran yang terang lagi jelas, yang malamnya bagaikan siang harinya. Tidaklah orang yang menyimpang dalam hal ini melainkan orang yang akan binasa. Padahal segala halal dan haram, hal yang membawa kepada syurga dan neraka telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian di atas agama (manhaj/ajaran) yang sangat jelas, malamnya bagaikan siang harinya. Tidaklah orang yang menyimpang darinya setelahku kecuali orang yang binasa.” (Riwayat Imam Ahmad 4/126, Ibnu Majah no.43)

Bukankah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan bahawa petunjuknya itu sebaik-baik petunjuk? Sabda Nabi : “Dan Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad.” (HR Imam an-Nasaie dan Imam Ahmad 3/319 –lafaz ini lafaz Imam Ahmad-)

Dan orang yang mendengar dan menyahut petunjuk/seruan/nasihat beliau adalah para sahabatnya, yang jelas memiliki iman yang kukuh, aqidah yang shahih. Mereka merupakan orang yang mulia dan tinggi nilai ketaqwaan dan juga keimanan.

Lalu bagaimana keadaan orang yang mengambil petunjuk selain dari petunjuk nabi, apakah mereka berani menjamin bahawa keadaan mereka akan lebih baik dari sahabat atau menjadi seburuk-buruk makhluk diantara semua umat manusia sebagaimana hadis di atas?

Jalan menggapai rahmat di dalam ajaran Islam adalah dengan menuntut ilmu syar’ie

Wahai saudaraku, tidak ada jalan lain untuk kita mengenal islam dan merasai nikmatnya ajaran islam juga menjadi orang yang shalih dan bertaqwa melainkan dengan jalan menuntut ilmu. Kerana, sangat mustahil bagi seseorang untuk mengenal syariat islam/hukum Allah dan petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari selain jalan tersebut. Kalaupun ada, maka merekalah orang yang akan binasa.

Sedangkan petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah dengan cara menuntut ilmu dan itu adalah perintah beliau kepada umat manusia untuk mempelajari ilmu ad-dien (ilmu agama), maka dengan ilmu itu baru terlaksana sunnah/syariat dan hukum Allah.

Sabda beliau : “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.” (Sahih : riwayat Ibnu Majah no. 224, Shahiih al-Jaami’ush Shaghiir no. 3913) dan juga sabdanya : “Barangsiapa yang Allah berkehendak padanya kebaikan, nescaya diberikan kepadanya kefahaman dalam agama.” (Muttafaq ‘Alaihi, no. 8 al-Fath)
Sabda Nabi ”Sesungguhnya ilmu itu didapati dengan cara belajar.”(HR Khatib di dalam Tarikhnya, Ibn ’Asakir dan Thabrani. As-Shahihah no. 342)

Dari Hudzaifah, dia berkata : “Rasulullah pernah berdiri dihadapan kami (berkhutbah), tidak beliau meninggalkan sedikitpun juga ditempatnya itu, yang akan terjadi sampai hari kiamat melainkan beliau menceritakan kepada kami. Akan hafal orang yang hafal dan akan lupa orang yang lupa..” (Sahih : riwayat Muslim 8/172).

Dari Abu Zaid (amr bin Akhthab), “Rasulullah solat subuh (mengimami) kami, kemudian (selesai solat) beliau naik mimbar, lalu berkhutbah kepada kami sehingga datang waktu solat zuhur. Kemudian beliau turun lalu solat (mengimami kami), kemudian beliau naik mimbar (lagi) lalu berkhutbah kepada kami sampai datang waktu asar. Kemudian beliau turun lalu solat (mengimami kami), kemudian beliau naik mimbar (lagi) lalu berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari. Beliau mengkhabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan orang yang paling tahu diantara kami ialah orang yang paling hafal di antara kami.” (Hadits sahih riwayat Muslim 8/173)

Lihatlah bagaimana tekunnya para sahabat mendengarkan khutbah/kuliyah/tazkirah dari Nabi. Maka layaklah mereka mengenal semua sunnah/ajaran/petunjuk beliau. Dan dari situ mereka mengenal mana yang dapat membawa ke syurga, dan yang sebaliknya. Begitulah sepatutnya kita sebagai seorang muslim.

Mudah-mudahan Allah memperkenan memberikan kepada kita taufiq dan hidayah agar dapat menerapkan syariat Islam/hukum Allah dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Allahu A'lam

Disediakan oleh :
Abu Hurairah al-Atsary

Maraji'
1) Al-Masaail jil 1, Ust Abd Hakim Amir Abdat
2) Meraih Kemuliaan Dengan Jihad...Bukan Kenistaan,Ust DzulQarnain Muhammaad Sanusi
3) Silsilah Ahadits Sahihah, Syaikh Albani (Maktabah Syamila)

021 - Takhrij Hadits Setiap bacaan Al-Quran Mendapatkan Sepuluh Pahala

Hadits – Setiap huruf mendapatkan sepuluh pahala

Diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:


(1)" أعربوا القرآن ; فإن من قرأ القرآن ، فأعربه ، فله بكل حرف عشر حسنات وكفارة عشر سيئات ، و رفع عشر درجات " .رواه الطبراني في الأوسطPahamilah al-Quran, kerana barangsiapa yang membaca al-Quran lalu dia memahaminya maka dia akan mendapatkan sepuluh pahala, menghilangkan sepuluh keburukan (dosa) dan mengangkat sepuluh darjat.” (Riwayat Imam at-Thabrani di dalam al-Ausath)


Takhrij Hadits :


Hadits ini diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani di dalam Mu’jam al-Ausath, 16/365 (no. 7789) dari Abdullah Ibn Mas’ud radiyallahu ‘anhu.


Diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam :


(2)من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة.


Barang siapa yang membaca al-Quran dan dia memahaminya, maka dia akan mendapatkan untuk setiap hurufnya sepuluh pahala. Dan barangsiapa yang membacanya lalu menjadi keliru dengan bacaannya, maka dia akan mendapatkan bagi setiap hurufnya satu pahala.”


Hadits ini (no. 2) hanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi di kitab aqidahnya Lum’atul I’tiqod an-Nahari Ila Sabilir Rasyad di dalam bab ‘al-Quran adalah kalamullah’ dan juga kitabnya al-Burhan ms (38-39).


Status hadits :


Kedua hadits ini sangat dhaif (dhaif Jiddan) dengan dinilai dari segi jalur periwayatannya. Berkata al-Haitsami: “di dalam sanad hadits ini terdapat Nasyal yakni Ibnu Said bin Wardan al-Wardani yang matruk (ditolak haditsnya) dan Ishaq bin Rahuyah menganggapnya sebagai pendusta.”


Berkata al-Imam Muhammad Nashiruddin al-Albani di kitabnya Silsilah Ahadits Dhaifah , 5/347 (no.2348), katanya “Hadits ini maudhu’ (palsu)”, kemudian beliau membawakan perkataan al-Haitsami sebagaimana yang di atas dan juga perkataan at-Thayalisi dan Ibn Rahuyah yang menganggap Nasyal ini sebagai kadzdzab (pendusta). Katanya lagi berkaitan Nasyal beliau membawa perkataan Abu Sa’id an-Naqasy: “perawi dari adh-Dhahhak yang palsu (Nasyal adalah pemalsu hadits dari adh-Dhahhak)”.


Jika kita melihat di dalam kitabnya Syaikh Albani tentang perbahasan hadits ini, beliau menyatakan bahawa hadits ini (no. 1) memiliki hadits yang lain yang hampir sama dengannya dari jalur periwayatan dari Ibn Mas’ud, Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah, namun tidak ada yang shahih kerana sebahagian jalan-jalan hadits tersebut ada yang sangat lemah, katanya : “Dan telah ditakhrij hadits (dari jalan Ibn Mas’ud, Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah) pada permulaan kitab ini pada hadits bernombor 1344-1347 dengan lafaz I’rabu.. (fahamilah..)”.(Silsilah Ahadits Dhaifah , 5/347 (no.2348))


Dengan demikian maka hadits ini telah dihukum sebagai palsu mengikut pendapat Imam Albani dan berdasarkan kepada pendapat para Imam Ahlu Hadits yang lainnya berkaitan dengan perawi yang bernama Nasyal (Ibnu Said bin Wardan al-Wardani).


Hadits yang shahih berkaitan dengan masalah ini


Berkaitan dengan hadits bagi setiap huruf dalam bacaan al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan (pahala), ada hadits yang shahih dari Ibnu Mas’ud, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :


مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ: {الـم} حَرْفٌ؛ وَلَـكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ


barangsiapa yang membaca satu huruf di dalam al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan berganda sehingga 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf {الـم}, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf


Riwayat Imam at-Tirmidzi dikitabnya Sunnan Tirmidzi no. 2910, Imam Bukhari di kitab Tarikh, dan Imam al-Hakim di dalam al-Mustadrak. Berkata Syaikh Albani hadits ini Shahih, As-Shahihah no. 3327.


Berkaitan dengan al-Quran, saya telah membahasnya di dalam tulisan yang sebelum ini.


Allahu A’lam

Disediakan Oleh :

Abu Hurairah al-Atsary


Maraji’

1) Pokok-pokok Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, terbitan Pustaka Sumayyah

2) Silsilah Shahihah oleh Syaikh Albani (Maktabah Syamila)

3) Silsilah Dhaifah oleh Syaikh Albani (Maktabah Syamila)

4) Jami’us Shaghir oleh Syaikh Albani (Maktabah Syamila)Muroja'ah


1) Ust Abdul Wahab Bustami


020 - Dakwah cara Nabi

Bagaimana Rasulullah membentuk keimanan para sahabat?

Setelah menelaah beberapa kitab dan mendengar kuliyah dari al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dan Ustadz Abdul Hakim Amir Abdat, membuatkan ana terfikir, bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membina iman dan mengajar kepada umat islam terdahulu (sabiqun al-awwalun)?

Kemudian membandingkan dengan keadaan zaman sekarang ini, ternyata dihadapan ana jutaan gaya dan rentak dakwah yang wujud dalam rangka membina iman dan mengajarkan Islam kepada umat.

Ada yang meng-claim caranya itulah yang benar dan yang selainnya itu adalah cara yang salah. Terdengar juga ada sebilangan manusia yang mengeluarkan pernyataan bahawa salah seorang dari anggota aktivisnya (anggota jemaah) yang bermimpi berjumpa nabi dan kemudian Nabi memuji cara dakwah mereka (sedangakan pendiri jamaah mereka tidak memahami aqidah islam sehingga terjebak dengan kesyirikan dan khurafat).

Ada juga yang mengambil jalan untuk mensucikan hati dengan cara berzikir dengan zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan begitulah claim setiap manusia bahawa merekalah yang terbaik.

Ana hanya mahu merincikan pada permasalahan bagaimana caranya Nabi berdakwah? Dan apakah setiap yang meng-claim kita perlu menerima?

Firman Allahu Ta'ala : "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (QS. al-Israa' 17:36)

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. " (QS. Al-Hujurat 49:6)

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : “Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia menceritakan sesuatu yang dia dengar.” (Hadits Sahih riwayat Muslim 1/8, Abu Dawud no. 4992)

Islam telah menerangkan segala-galanya sehinggakan kaedah dalam menerima claim iaitu berdasarkan kepada nash di atas. Pertama, janganlah kita men-claim dan menerima sesuatu yang kita tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kedua, sesuatu fakta dan kenyataan yang datang kepada kita hendaklah diperiksa dahulu, apakah ia benar atau tidak.

Kedua hal tersebut tidaklah dapat diketahui oleh sesiapapun melainkan hal ini dikembalikan kepada al-Quran dan Sunnah. Kerana al-quran dan Sunnah lah kebenaran yang hakiki dan sebagai pemutus (hakim) terhadap sesuatu hal dan sedangkan setiap pernyataan , kata-kata dan claim bisa tepat dan bisa salah. Kerana itu Nabi bersabda :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang dengan keduanya, kitabullah dan sunnah Nabi-Nya. (Sahih : riwayat Imam Malik no. 1395 dan no. 5248 Sahih wa Dha'if Jami'ush Shaghir -lafaz ini di dalam riwayat Imam Malik)

Jadi, segala-galanya perlu dikembalikan kepada al-Quran dan Sunnah sebelum kita memutuskan apakah sesuatu itu benar atau tidak, sesat atau petunjuk, dosa atau pahala, selagi mana ia terangkum di dalam dua sumber tersebut, pastinya tidak akan binasa dan menyimpang.

Sedangkan Nabi
Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyebutkan bahawa :

قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك

"Telah aku tinggalkan kamu di atas (jalan/manhaj/ajaran) yang terang, malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang kecuali orang-orang yang celaka." (Sahih : Riwayat Imam Ibnu Majah n0. 43, al-Hakim 1/96 dll, al-Imam Muhaddits Syaikh Albani menyebutkan sanadnya sahih di dalam silsilah ahadits Sahihah no.937)

Sekali lagi ana terangkan, bahawa ajaran islam segala-galanya adalah jelas dan tidak diabaikan walaupun dalam masalah membuang air apatah lagi dalam masalah dakwah. Jadi berkaitan dengan hal bagaimana caranya nabi membina iman para sahabat, ana membawakan dalil dari Firman Allah di dalam SUrah Yusuf ayat 108 :

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." (QS. Yusuf 12:108)

Imam Ibnu Katsir menaafsirkan ayat di atas, katanya : iaitu thoriq (jalan)/ cara dan perilaku, iaitu dakwah/seruan kepada persaksian bahawasanya tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada baginya suatupun sekutu. Dakwah/seruan kepada Allah dengan berdasarkan bashirah (ilmu), keyakinan, dan bukti (burhan). Dan semuanya itu adalah dengan cara mengikutinya (petunjuk Muhammad), iaitu seruan yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas bashirah, keyakinan dan pembuktian (burhan) dari segi syari'e dan juga aqal. (Tafsir al-Quranil 'Azhim 4/422 -Maktabah Syamilah)

Jadi pokok asas dakwah itu adalah apa yang dibawa oleh nabi berdasarkan kepada ilmu dan keyakinan, iaitu al-Quran dan Sunnah. Perkara pertama yang diserukan adalah tauhid kepada Allah. Dan tidak mennyekutukan-Nya. Lihat saja dikeliling kita, ramai lagi umat manusia yang tidak mengenal erti tauhid dan syirik. Masih lagi kelihatan di akhbar-akhbar gejala kesyirikan seperti kes bomoh dan ajaran sesat.

Dakwah berdasarkan al-quran dan Sunnah, bukan dengan dongengan dan omongan kosong. Bukan pula lolucon (lawak jenaka) yang meleret (bertele-tele) dan selainnya yang tidak ada dasarnya dari syariat ini. Seperti orang-orang yang mendakwakan jika berterusan berhujah dengan ayat al-Quran, makanya umat akan lesu dan kebosanan mendengar. Subhanallah!! Lihatlah ketebalan kedunguan manusia ini, apakah dia ini majnun (gila)? Bukankah Nabi telah memperlihatkan kepada kita bahawasanya dakwah kepada Allah dengan menggunakan al-Quran dan wahyu akan membuatkan manusia terkesan di hatinya.


Lihatlah sejarah bagaimana para sahabat nabi menanti-nanti saat turunnya wahyu. Bukankah ayat Quran itu merupakan ubat yang mujarab bagi hati, ubat yang dapat menyembuhkan penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit Syirik, maksiat, dan lain-lain. Jika kita menyerukan selain dari wahyu (al-Quran dan Sunnah/hadits), apakah kita boleh menjamin dengan dakwah selain dari dua hal tadi dapat melembutkan hati??

Di sini juga menuntut kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum menyampaikan. Bukannya berdakwah dengan cara menukil dari orang-orang yang jahil tentang agama ini, sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mendakwa mengikut sunnah nabi dan kemudian meng-claim Nabi memuji gerak kerja mereka. Sedangkan kelompok mereka ini adalah kelompok yang jahil diantara banyak kelompok. Lihat sahaja mereka tidak dapat membezakan mana yang ushul dan mana yang furu'. Sunnah mu'akkad dan Sunnah adat, yang mana Sunnah dan bid'ah.

Petunjuk yang telah Nabi contohkan itu (dalam hal dakwah) telah membentuk generasi terbaik , Khoirunnas dan juga sabiqun al-Awwalun iaitu para sahabat. Merekalah orang yang menerima dakwah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, petunjuk Nabi dan seruan yang fitrah. Dan mereka inilah yang kita diminta untuk ikuti jejak langkah mereka. Firman Allah : "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. " (QS. at-Taubah 9:100)

Maka apakah orang yang mendakwahkan selain dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam boleh menjamin mereka dapat membina generasi terbaik? Ataupun mereka dapat membina generasi yang paling jelek!!??

Allahu A'lam

Disediakan oleh
Abu Hurairah al-Atsary
Kota Kinabalu
6.06pm 20 Rabi'ul Awal